Rất nhiều người bỏ mạng vì không thể vượt qua

CHƠI NGAY

Đang tính kết quả

Đang xử lý Hình ảnh

Chia sẻ để mọi người cùng bảo vệ bản thân nào

Chia sẻ lên Facebook

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Khi bị rắn cắn, bạn có thể dùng miệng để hút nọc độc?

Khi bị rắn cắn, bạn có thể dùng miệng để hút nọc độc?

 • Bạn nên ưu tiên tìm kiếm gì khi bị lạc vào rừng sâu ?

Bạn nên ưu tiên tìm kiếm gì khi bị lạc vào rừng sâu ?

 • Thức ăn động vật ăn được chưa chắc đã an toàn với con người ?

Thức ăn động vật ăn được chưa chắc đã an toàn với con người ?

 • Bạn cần làm gì khi bị lạnh cóng

Bạn cần làm gì khi bị lạnh cóng

 • Khi bạn bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, bạn phải cố bơi song song với bờ ?

Khi bạn bị cuốn vào dòng chảy xa bờ, bạn phải cố bơi song song với bờ ?

 • Bạn sẽ lựa chọn cánh cửa nào để sống sót ?

Bạn sẽ lựa chọn cánh cửa nào để sống sót ?

 • Bị cá mập tấn công, nên đâm vào mũi nó

Bị cá mập tấn công, nên đâm vào mũi nó

Rất nhiều người bỏ mạng vì không thể vượt qua

Có những kiến thức sinh tồn trong tình huống cấp bách buộc bạn phải biết để bảo vệ bản thân

Xem thêm...

Thu nhỏ

BÌNH LUẬN