KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA BẠN KHI BỊ LẠC TRONG RỪNG SÂU

CHƠI NGAY

Đang tính kết quả

Đang xử lý Hình ảnh

Mấy chế share đi mấy chế nha. Lỡ bị lạc thật còn biết đường mà ra.

Chia sẻ lên Facebook

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • Nếu bạn biết mình đã bị lạc trong rừng, phản ứng của bạn là gì ?

Nếu bạn biết mình đã bị lạc trong rừng, phản ứng của bạn là gì ?

 • Điều gì bạn cần nhất khi bị lạc trong rừng sâu?

Điều gì bạn cần nhất khi bị lạc trong rừng sâu?

 • Bạn sẽ làm gì hoặc tìm nước bằng cách nào?

Bạn sẽ làm gì hoặc tìm nước bằng cách nào?

 • Nguồn nước nào sạch nhất?

Nguồn nước nào sạch nhất?

 • Điều gì bạn sẽ làm nếu không tìm thấy nguồn nước?

Điều gì bạn sẽ làm nếu không tìm thấy nguồn nước?

 • Bạn sẽ làm gì trước tiên để tìm lối thoát?

Bạn sẽ làm gì trước tiên để tìm lối thoát?

 • Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi bạn sẽ?

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi bạn sẽ?

 • Trời chạng vạng tối, bạn sẽ nghỉ ngơi ở đâu?

Trời chạng vạng tối, bạn sẽ nghỉ ngơi ở đâu?

 • Bạn thấy lạnh và bạn muốn đốt lửa, bạn sẽ?

Bạn thấy lạnh và bạn muốn đốt lửa, bạn sẽ?

 • Bạn sẽ để lại dấu hiệu nào cho mọi người biết?

Bạn sẽ để lại dấu hiệu nào cho mọi người biết?

 • Bạn sẽ làm gì để tìm đường thoát?

Bạn sẽ làm gì để tìm đường thoát?

KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA BẠN KHI BỊ LẠC TRONG RỪNG SÂU

Chỉ % rất ít người có thể sống sót nếu bị lạc trong rừng, thử xem bạn có nằm trong số đó và trở về nhà an toàn không nhé ?

Xem thêm...

Thu nhỏ

BÌNH LUẬN